Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Molekula vodikovega klorida

Katera trditev o molekuli vodikovega klorida je pravilna? Pomagaj si s sliko porazdelitve naboja na površini molekule vodikovega klorida.

6.

Kakšne oblike je molekula?

Molekula na sliki je tetraedrične oblike. Ovrednoti trditev.

Drži. Ne drži.
7.

Porazdelitev naboja v molekuli vode

Kaj ponazarja rdeča barva na sliki, ki prikazuje porazdelitev naboja v molekuli vode? Ovrednoti pravilnost trditev.

8.
Dopolnite manjkajoče besede. Molekula metana ima formulo CH4 . Vsi štirje atomi vodika so v prostoru usmerjeni k ogliščem tetraedra . Koti med vezmi v molekuli metana so 109 °.

<NAZAJ
>NAPREJ87/264