Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Molekula metana je nepolarna molekula

Metan je spojina ogljika in vodika, njegova formula je CH4.

Atom ogljika ima v svoji zunanji lupini 4 elektrone. Da bi imel zunanjo lupino polno, potrebuje še 4 elektrone. S tem bi dosegel  stabilno elektronsko konfiguracijo, enako, kot jo imajo atomi žlahtnih plinov. Vsak vodikov atom ima v svoji zunanji lupini en elektron. Če vsak atom vodika prispeva en elektron v skupen elektronski par, se z atomom ogljika lahko povežejo štirje vodikovi atomi in nastanejo štiri kovalentne vezi.

Atomi si elektrone delijo tako, da imajo vsi vodikovi atomi po dva elektrona, ogljikov atom pa po 8 elektronov v zunanji lupini. Tako dosežeta oba atoma, ogljik in vodik, elektronsko konfiguracijo žlahtnih plinov. Atom vodika elektronsko konfiguracijo žlahtnega plina helija, atom ogljika pa neona.

 

 

V molekuli metana so vse štiri vezi v prostoru enakomerno razporejene, usmerjene so k ogliščem tetraedra. V središču  tetraedra je ogljikov atom. Koti med vezmi v molekuli so 109°.

Polarne vezi v nepolarni molekuli metana

Oglejmo si 3D-model molekule metana. Kliknite kvadrat, da se prikaže porazdelitev naboja v molekuli. Z rdečo barvo je prikazan negativni elektrostatični naboj, z modro pa pozitivni elektrostatični naboj

Elektrostatični naboj
Dopolnite besedilo. Pozitiven elektrostatični naboj na atomu (ogljika/vodika) vodika je v prostoru enakomerno razporejen, zato je molekula (polarna/nepolarna) nepolarna .
<NAZAJ
>NAPREJ83/264