Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Molekula vodika

Skupni ali vezni elektronski par v molekuli vodika, H2, enakovredno pripada obema vodikovima atomoma. Molekula vodika H2 je zato navzven električno nevtralna in zato tako kemijsko vez imenujemo nepolarna vez. 

Nepolarne vezi v nepolarni molekuli vodika

V molekuli vodika, H2, je elektronski par enakomerno porazdeljen med obe jedri. Vodik je nepolarna molekula.

Molekula metana

Molekula metana ima obliko tetraedra. V molekuli metana, CH4 so štirje skupni ali vezni elektronski pari. Elektronski pari  so med seboj maksimalno oddaljeni, usmerjeni k ogliščem tetraedra. Koti med vezmi v molekuli metana so 109°.

Polarne vezi v nepolarni molekuli metana

Polarne vezi med atomi ogljika in vodika so razporejene tako, da je molekula metana nepolarna.  

Molekula vode je kotne oblike

V molekuli vode, H2O,  sta dva skupna ali vezna elektronska para. Molekula vode ima tudi dva nevezna  elektronska para. Elektronski pari imajo enak naboj, zato se odbijajo, najbolj se odbijajo nevezni, zato povzročijo, da so si skupni elektronski pari v molekuli vode bližje. Zato se kot med kovalentnima vezema v molekuli vode zmanjša. Vezi sta pod kotom 104°. Molekula vode je kotne oblike. 
Polarne vezi v polarni molekuli vode

V molekuli vode električni naboj ni enakomerno razporejen, zato je molekula vode polarna.  

Ali poznate polarne molekule?
Slike prikazujejo porazdelitev elektronske gostote molekul HCl, CH4 in H2O. Označite sliko, ki prikazuje nepolarno molekulo.

<NAZAJ
>NAPREJ85/264