Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev o polarnih molekulah je pravilna?

2.

Nastanek molekule vodika

Oglejte si animacijo prikaza nastanka molekule vodika in ovrednotite trditve:

Skupni ali vezni elektronski par tvori enojno kovalentno vez.

Drži. Ne drži.

Molekula vodika ima en nevezni elektronski par.

Drži. Ne drži.
3.

Nastanek molekule vodikovega klorida

Oglejte si animacijo prikaza nastanka molekule vodikovega klorida in dopolnite besedilo.


Vez v molekuli vodikovega klorida, HCl, nastane z delitvijo (dveh/štirih) dveh elektronov. Atom (vodika/klora) klora močneje privlači skupen elektronski par. Zato je na atomu vodika večji (pozitiven/negativen) pozitiven naboj, molekula HCl pa je (polarna/nepolarna) polarna molekula.
4.

Ali poznate lastnosti molekule dušika?

Preberite trditev o trojni kovalentni vezi.

Molekula dušika, N2, je sestavljena iz dveh atomov dušika, pri čemer en atom dušika v vezi močneje privlači vezne elektrone. Posledica neenakomernega privlaka elektronov v vezi je polarnost molekule dušika.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ86/264