Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačba kemijske reakcije

Najprej ponovimo nekaj pojmov v zvezi s kemijskimi reakcijami. Snovi, ki vstopajo v reakcijo, imenujemo reaktanti . Pri kemijski reakciji se atomi prerazporedijo, nastanejo nove snovi, ki jih imenujemo produkti . Število atomov se pri reakciji ne spremeni: število atomov na levi strani je enako številu atomov na desni strani enačbe. Enačbo za reakcijo uredimo tako, da preštejemo atome v vseh spojinah na levi strani in potem še na desni strani. Število atomov na obeh straneh enačbe mora biti enako .

Agregatno stanje

V zapisu enačbe reakcije označujemo tudi agregatna stanja snovi. Če je snov trdna, označimo to s črko s (= solid, angl.). Če je tekoča, uporabimo črko l (= liquid, angl.), če gre za raztopino v vodi, pa aq (= aqua).

Katero črko uporabimo za pline?

Zapišite enačbo reakcije cinka s klorovodikovo kislino z imeni snovi. Pri tej reakciji nastajata cinkov klorid, razvija pa se plin vodik. Puščica pomeni, da se snovi na levi strani enačbe (reaktanti) pretvarjajo v snovi na desni strani (produkti).

 

cink (s)  +  klorovodikova kislina (aq) → cinkov klorid(aq) + vodik (g)

Pri reakciji oksidacije sta reaktanta trden ogljik in plin kisik, produkt pa je plin ogljikov dioksid.

Zapišite z besedami enačbo reakcije, ki poteka.

Označite tudi agregatna stanja.

ogljik (s) + kisik ( g ) → ogljikov dioksid( g )

<NAZAJ
>NAPREJ116/264