Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Ko urejamo kemijske enačbe, preštejemo vse atome na levi in na desni strani enačbe. Poglejmo si primer reakcije med plinoma dušikom in kisikom, pri kateri nastaja dušikov oksid.

N2(g) + O2(g) → NO(g)

Število atomov elementa dušika na levi je 2 , na desni strani pa 1 . Prav tako sta na levi strani 2 atoma elementa kisika, na desni strani pa samo eden.  Na levi strani je torej več atomov dušika in kisika kot na desni; taka enačba kemijske reakcije ni urejena. 

Enačbo uredimo tako, da pred simbolom elementa ali formulo spojine napišemo ustrezen koeficient. Če želimo, da bosta tudi na desni strani enačbe po dva atoma dušika in kisika, moramo napisati koeficient 2 pred formulo spojine NO. S tem pomnožimo z 2 vse atome v tej spojini in sta zato tudi na desni strani enačbe po dva atoma kisika in dušika. Urejena enačba te reakcije je:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

Formule spojine pa ne smemo spreminjati in napisati na primer N2O2. Tako bi sicer v spojini dobili po dva atoma dušika in kisika, vendar pa bi bila to kemijsko popolnoma drugačna spojina.

Uredite enačbo reakcije, ki je potekla pri raztapljanju cinka v klorovodikovi kislini.

Pred spojino vpišite ustrezno številko. Vpišite tudi enice.

Ko sta vsoti vseh atomov na levi in na desni strani enačbe enaki, je enačba za reakcijo urejena. 

1 Zn ( s ) + 2 HCl (aq) → 1 ZnCl2 (aq) + 1 H2 ( g )

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Pri oksidaciji plina žveplovega dioksida (SO2) nastaja plin (SO3). Oksidacija je reakcija s kisikom . Enačba kemijske reakcije je:

2SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g)

Na levi strani enačbe sta 2 atoma žvepla in 6 atomov kisika. Na desni strani urejene enačbe je število atomov obeh elementov enako kot na levi strani.

<NAZAJ
>NAPREJ118/264