Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Če segrevamo trdni kalcijev karbonat nad 1000 °C, nastaneta trdni kalcijev oksid in plin ogljikov dioksid. Pri urejevanju enačb za vse reakcije vpišite tudi enice.

1 CaCO3(s)→ 1 CaO (s) + 1 CO2(g)

2.

Koliko je skupno število atomov v vseh spojinah, ki nastanejo kot produkti pri omenjeni reakciji razpada kalcijevega karbonata?

3.

Amoniak pridobivajo s sintezo iz elementov dušika in vodika. Poteka reakcija, ki je predstavljena z enačbo spodaj. Uredite enačbo te reakcije.

1 N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3 (g)

4.

Urejeno enačbo sinteze amonijaka preberemo tako: 1 molekula dušika zreagira s 3 molekulami vodika in nastaneta 2 molekuli amonijaka. S koliko molekulami vodika bi potem zreagiralo 200 molekul dušika?
Tovarna amonijaka

Amonijak je spojina, ki je zelo pomembna v industriji pridobivanja umetnih gnojil.

<NAZAJ
>NAPREJ120/264