Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Koliko atomov železa je v formuli spojine Fe2O3?

11.

Pri oksidaciji etanola nastajata voda in ogljikov dioksid.

Črpalka za etanol

Uredite enačbo reakcije.

1 C2H5OH (l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l)

12.

Poiščite napačno trditev.

13.

Koliko je skupno število atomov reaktantov v urejeni enačbi gorenja etanola?

14.

Uredite enačbo reakcije, pri kateri nastane elementarno železo Fe.

2 Al (s) + 1 Fe2O3 (s) → 1 Al2O3 (s) + 2 Fe (s)

<NAZAJ
>NAPREJ122/264