Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri kemijski reakciji se atomi preuredijo; iz reaktantov nastanejo nove snovi, ki jih imenujemo produkti.

Enačbo za kemijsko reakcijo zapišemo tako, da vse snovi zapišemo z njihovimi kemijskimi simboli.

Nato enačbo uredimo: preštejemo vse atome na levi in na desni strani enačbe. Pri urejanju vpišemo pred simbole elementov in formule spojin tudi številke oziroma koeficiente, s katerimi spreminjamo število atomov v enačbi.

V urejeni enačbi kemijske reakcije je število atomov na levi strani enako številu atomov na desni strani enačbe. 

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Za jamski svet je značilen nastanek stalagmitov in stalaktitov. Taka je na primer Postojnska jama.

Stalaktiti so sloji kalcijevega karbonata, ki nastanejo iz kalcijevega hidrogenkarbonata, ko ta pronica skozi pore v skalah in pride v stik z zrakom. Na leto zrastejo približno 0,1 mm.

Poteka reakcija, ki jo poenostavljeno zapišemo z naslednjo enačbo:

Ca(HCO3)2(aq) → CaCO3 (s) + H2O( l ) + CO2(g)

Dopolnite enačbo reakcije.


<NAZAJ
>NAPREJ119/264