Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Uredite enačbo reakcije. Plin, ki nastaja, je odgovoren za kisel dež.

S (s) + O2( g ) → SO2 ( g )
6.

Reakcijo iz prejšnje naloge beremo tako: en atom elementa žvepla zreagira z eno molekulo kisika in nastane ena molekula žveplovega dioksida.

S koliko molekulami kisika zreagira 1000 atomov žvepla?

7.
Dušikovi oksidi ravno tako povzročajo kisli dež. Uredite enačbo oksidacije plina dušika s kisikom, pri čemer nastane plin dušikov dioksid.

N2( g ) + 2 O2( g ) → 2 NO2( g )

8.

Preberite spodnje besedilo in vpišite manjkajoče številke.

Pri oksidaciji dušika s kisikom nastane dušikov dioksid; vsi trije so plini.

Pri reakciji 2 molekul dušika s 4 molekulami kisika nastanejo 4 molekule dušikovega dioksida.

9.

Koliko molekul kisika zreagira z 10 molekulami dušika v reakciji iz prejšnje naloge?

<NAZAJ
>NAPREJ121/264