Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejanje enačbe kemijske reakcije

Kemiki uporabljamo pri pisanju enačb reakcij simbolni zapis. To pomeni, da namesto besed za snovi uporabljamo kemijske simbole.

Napišite enačbo za reakcijo oksidacije trdnega ogljika s simboli. Reaktanta sta ogljik (C) in kisik (O2), produkt pa je plin ogljikov dioksid (CO2). Nato preštejte vse atome na levi in na desni strani enačbe.

C (s) + O2( g ) → CO2( g )

Ogljikov dioksid je pomemben v procesu fotosinteze, ki poteka pod vplivom sončne svetlobe.

Enačbo kemijske reakcije uredimo tako, da je število atomov posameznih elementov na obeh straneh enačbe enako. Zapis 2H2O na primer pomeni dve molekuli vode. Ker je vsaka molekula vode sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika, pomeni zapis 2H2O hkrati tudi to, da moramo računati s štirimi atomi vodika in dvema atomoma kisika. Številko 2 pred formulo snovi imenujemo koeficient. Poglejmo si primer urejene reakcije in preštejmo atome.

2H2(g)  +  O2(g)  →  2H2O(g)
↓              ↓            ↓      
4 H           2 O         4 H, 2 O  

Na levi in na desni je enako število vodikovih (4) in kisikovih (2) atomov.

Kaj med drugim pomeni zapis 3 CO2 v enačbi kemijske reakcije?

<NAZAJ
>NAPREJ117/264