Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relativna molekulska masa

Tudi molekule imajo zelo majhne mase. Izražamo jih s primerjalno vrednostjo, ki jo imenujemo relativna molekulska masa.

Relativna molekulska masa je število, ki pove, kolikokrat je masa molekule večja od ene dvanajstine mase atoma ogljikovega izotopa 12C. Označujemo jo s simbolom Mr, njeno vrednost pa lahko izračunamo s seštevanjem relativnih atomskih mas vseh elementov, ki sestavljajo molekulo spojine ali večatomnega elementa. Podobno kot relativna atomska masa je tudi relativna molekulska masa število brez enote.

Kaj torej predstavlja podatek "relativna molekulska masa kisika O2 je 32"? To pomeni, da je masa molekule kisika 32-krat večja kakor 1/12 mase ogljikovega atoma 12C.

Kako pridemo do tega podatka? V periodnem sistemu poiščemo relativno atomsko maso kisika (16). V molekuli kisika O2 sta dva atoma kisika, torej lahko izračunamo:
M
r(O2) = 2·Ar(O) = 2·16 = 32.

Molekula ozona

Molekula ozona je sestavljena iz atomov kisika. Prikazan je njen kalotni model. Zapišite formulo in ugotovite relativno molekulsko maso ozona (zaokroženo na celo število).

Mr( O3 ) = 48

Molekula žvepla

Prikazan je kalotni model molekule žvepla. Zapišite formulo in ugotovite relativno molekulsko maso žvepla (zaokroženo na celo število).

Mr( S8 ) = 256

Izračun relativne molekulske mase elementov

Nekateri elementi se pojavljajo v obliki molekul (npr. kisik O2). Dopolnite besedilo z vpisovanjem formul elementov in vrednostmi relativnih molekulskih mas, zaokroženih na cela števila.

Vodik je brezbarven plin s formulo H2 , njegova relativna molekulska masa je 2 . Fluor je rumen plin s formulo F2 , njegova relativna molekulska masa je 38 . Beli fosfor je trdna snov s formulo P4 , njegova relativna molekulska masa je 124 .

Molekula nekega elementa

Neka molekula je sestavljena iz 60 atomov istega elementa, njena relativna molekulska masa je 720. Kateri element tvori take molekule?

Element ima ime ogljik , njegov simbol je C in ima relativno atomsko maso 12 (zaokroženo na celo število).
<NAZAJ
>NAPREJ150/264