Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev je pravilna za relativno atomsko maso?

2.

V periodnem sistemu elementov poiščite relativne atomske mase oziroma simbole elementov in dopolnite prikazane zapise. Vrednosti relativnih atomskih mas zaokrožite na eno decimalno mesto natančno (npr. za kisik bi zapisali vrednost 16,0).

Ar(Li) = 6,9 ; Ar(B) = 10,8 ; Ar(Na) = 23,0 ;
Ar( K ) = 39,1 ; Ar( Al ) = 27,0; Ar( Kr ) = 83,8
3.

Dopolnite besedilo.

Atomi nekega elementa imajo približno 3-krat večjo maso kot atomi berilija.  Ta element ima ime aluminij .
4.

V levem stolpcu so opisi atomov štirih elementov, v desnem stolpcu pa so njihova imena. Povežite opise elementov z ustreznimi imeni v pare.

Atomi tega elementa imajo približno 13-krat večjo maso kot atomi helija.
Krom
Ta element ima težje atome kot klor, a lažje kot argon.
Kalij
Atomi tega elementa imajo približno enako maso kot molekule dušika.
Silicij
Relativna molekulska masa tega dvoatomnega elementa je 38.
Fluor
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ154/264