Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Razporedite elemente silicij, natrij, neon in aluminij po naraščajoči relativni atomski masi. Na prazna mesta vpišite simbole elementov.

Simboli elementov po naraščajoči relativni atomski masi:

Ne < Na < Al < Si
6.

Katera trditev je pravilna o relativni molekulski masi?

7.

Dopolnite besedilo o didušikovem trioksidu.

Didušikov trioksid ima formulo N2O3 , njegova relativna molekulska masa je 76 . Masni delež delež dušika je 0,37 , masni delež kisika pa 0,63 (zaokrožite na dve decimalni mesti).
8.

Neka spojina s formulo SX3 (X je neznani element) ima relativno molekulsko maso 80. Dopolnite besedilo.

Neznani element X ima relativno atomsko maso 16 (vpišite zaokroženo celo število), njegov simbol je O , njegovo ime je kisik , v zraku pa so predvsem njegove molekule O2 (vpišite formulo) in ima relativno molekulsko maso 32 (vpišite zaokroženo celo število).
9.

Prikazan je kalotni model neke spojine. Bele krogle predstavljajo atome vodika, oranžna krogla atom fosforja, rdeče krogle pa atome kisika.

Dopolnite izraz z vstavljanjem formule spojine, števila atomov, simbolov elementov, njihovih relativnih atomskih mas in izračunane relativne molekulske mase (vrednosti zaokrožite na cela števila). Simbole elementov zapisujte v zaporedju vodik-fosfor-kisik.

Mr( H3PO4 ) = 3 ·Ar( H ) + 1 ·Ar( P ) + 4 ·Ar( O ) =
= 3 · 1 + 1 · 31 + 4 · 16   = 98
<NAZAJ
>NAPREJ155/264