Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masni delež elementa v spojini

Z masnim deležem elementa v spojini lahko predstavimo njeno elementno sestavo. Oznaka za masni delež je črka w in nima enote. Njegova vrednost je med 0 in 1. Izračunamo ga lahko na dva načina:

  • iz podane mase elementa in mase spojine; maso elementa delimo z maso spojine,
  • iz formule spojine; število atomov nekega elementa v molekuli spojine pomnožimo z njegovo relativno atomsko maso in delimo z relativno molekulsko maso spojine.
$w\text{(element)}=\frac{m\text{(element)}}{m\text{(spojina)}}=\frac{N\text{(atomov)} \cdot A_\text{r}\text{(element)}}{M_\text{r}\rm{(spojina)}}$

Masni delež lahko izrazimo kot masni odstotek. Dobimo ga tako, da masni delež pomnožimo s 100 in dodamo znak %. Njegova vrednost je med 0 % in 100 %.

Izračun masnega odstotka

Dopolnite besedilo s podatki o dveh ogljikovodikih.

V prvem ogljikovodiku je masni delež ogljika 0,75. Masni odstotek ogljika v tej spojini je 75 %, masni odstotek vodika pa 25 %.

Drugi ogljikovodik vsebuje 91 % ogljika. Masni delež ogljika v tej spojini je 0,91 , masni delež vodika pa 0,09 .

Izračun masnega deleža iz mas elementa in spojine

V 22 g neke spojine je 16 g kisika. Izračunajte masni delež kisika v tej spojini. Dopolnite besedilo. Masni delež zaokrožite na dve decimalni mesti natančno (dve števki za decimalno vejico). Pazite na ustrezno zaokroževanje.

Masni delež kisika v spojini lahko izračunam tako, da maso elementa (v tem primeru kisika) delimo z maso spojine. Masa kisika je 16 g, masa spojine je 22 g, masni delež kisika v spojini je 0,73 . Masni delež pretvorimo v masni odstotek in dobimo 73 %.

Izračun masnega deleža iz formule spojine

Prikazan je kalotni model ogljikovega tetrafluorida (CF4). Kolikšen je masni delež fluora v tej spojini? Dopolnite besedilo. Relativno atomsko in relativno molekulsko maso zapišite kot celo število, masni delež pa zapišite na dve decimalni mesti natančno (dve števki za decimalno vejico).

Relativna atomska masa ogljika je 12 , relativna atomska masa fluora je 19 . Iz tega lahko izračunamo, da je relativna molekulska masa spojine 88 . Masni delež fluora v tej spojini izračunamo tako, da število fluorovih atomov ( 4 ) pomnožimo z relativno atomsko maso fluora ( 19 ) in delimo z relativno molekulsko maso spojine ( 88 ). Rezultat je 0,86 .
<NAZAJ
>NAPREJ152/264