Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Relativna molekulska masa

 • Atomi imajo zelo majhno maso, zato jih ne moremo tehtati z običajnimi tehtnicami.
 • Mase atomov izražamo s primerjalno vrednostjo − relativno atomsko maso.
 • Relativna atomska masa je število, ki nam pove, kolikokrat je masa atoma nekega elementa večja od ene dvanajstine mase atoma ogljikovega izotopa 12C.
 • Ogljikov izotop 12C ima relativno atomsko maso točno 12.
 • Relativna atomska masa nima enote.
 • Relativne atomske mase elementov najdemo v periodnem sistemu.
 • Relativno atomsko maso označimo s simbolom Ar.

Relativna molekulska masa

 • Tudi molekule imajo zelo majhno maso, zato jih ne moremo tehtati z običajnimi tehtnicami.
 • Mase molekul izražamo s primerjalno vrednostjo − relativno molekulsko maso.
 • Relativna molekulska masa je število, ki nam pove, kolikokrat je masa molekule večja od ene dvanajstine mase atoma ogljikovega izotopa 12C.
 • Relativno molekulsko maso označimo s simbolom Mr.
 • Relativna molekulska masa nima enote.
 • Relativne molekulske mase izračunamo s seštevanjem relativnih atomskih mas vseh elementov, ki sestavljajo spojino ali večatomni element.

Masni delež elementa v spojini

Masni delež elementa v spojini lahko izračunamo tako, da maso elementa v spojini delimo z maso te spojine.

Masni delež elementa v spojini lahko izračunamo tako, da število atomov nekega elementa v molekuli spojine pomnožimo z njegovo relativno atomsko maso in delimo z relativno molekulsko maso spojine.

Ogljikov oksid

Ogljikov oksid (CO) je strupen plin brez barve in vonja. Katera trditev je pravilna o tej spojini?

<NAZAJ
>NAPREJ153/264