Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti žlahtnih plinov

Med žlahtne pline uvrščamo elemente helij (He),
neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe)
in radon (Rn), ki pa je radioaktiven element.
Žlahtni plini so pri sobni temperaturi plini.
Nereaktivnost jih loči od večine drugih elementov,
zaradi česar se jih je prijel pridevnik 'žlahtni'.

Na desni je izrez skupine žlahtnih plinov iz periodnega
sistema. V polja vpišite simbole posameznih elementov.

2 He
10 Ne
18 Ar
36 Kr
54 Xe

V katerem agregatnem stanju so žlahtni plini pri sobnih pogojih?

Nahajališča žlahtnih plinov

Neon, argon, kripton in ksenon pridobivamo iz zraka z destilacijo.

Žlahtni plini pod vplivom električnega toka žarijo v različnih barvah.

<NAZAJ
>NAPREJ178/264