Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Halogeni

Halogeni so predzadnja VII. (tudi 17.) skupina periodnega sistema. To pomeni, da imajo elementi v zunanji lupini elektronskega oblaka skoraj vsa mesta zapolnjena z elektroni. Med valenčnimi elektroni jim manjka le en elektron, da bi imeli zapolnjena vsa mesta v zunanji lupini. Zato so elementi VII. skupine zelo reaktivni. Ko med kemijsko reakcijo v zunanjo lupino prejmejo elektron, dosežejo stabilnost žlahtnih plinov.

Predstavljena sta modela atomov elementov VII. skupine. Jedro predstavlja siva kroglica. Okoli jedra so po lupinah razporejeni elektroni, ki jih ponazarjajo modre kroglice.Model atoma fluora
Model atoma klora

Število valenčnih elektronov obeh elementov je enako 7 .

Ovrednotite trditev: Vsi atomi halogenih elementov imajo v zunanji lupini sedem valenčnih elektronov.

Drži. Ne drži.

Hals = sol

Elemente v VII. skupini periodnega sistema imenujemo halogeni elementi, ker v kemijskih reakcijah radi tvorijo soli (iz grške besede 'hals', ki pomeni 'sol').

natrij + klor → natrijev klorid (kuhinjska sol)

2Na + Cl2 → 2NaCl

Kje v periodnem sistemu so halogeni?

<NAZAJ
>NAPREJ180/264