Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.

Izberite odgovor, kjer so našteti le žlahtni plini.

10.

Kateri je glavni vir pridobivanja žlahtnih plinov?

11.

Koliko elektronov mora sprejeti halogeni element, da z razporeditvijo elektronov doseže stabilnost žlahtnih plinov?

12.

Kako imenujemo postopek, s katerim iz zraka pridobivamo žlahtne pline?

13.

Ovrednotite trditev: Vsi žlahtni plini so pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju.

Drži. Ne drži.
14.

Katere žlahtne pline uporabljamo za ohlajevanje/zamrzovanje?

15.

Atom, ki ima v zunanji lupini sedem elektronov, je ...

16.

Kateri od naštetih elementov NE prevajajo električnega toka?

<NAZAJ
>NAPREJ184/264