Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Spoznali smo, da ima manj elementov v periodnem sistemu nekovinske lastnosti. Te nekovine najdemo na desni strani periodnega sistema. Atomi teh elementov imajo ključno vlogo pri oblikovanju življenja, kot ga poznamo.

Elementi VIII. skupine (žlahtni plini) imajo zunanjo lupino povsem zapolnjeno z valenčnimi elektroni in so zato stabilni in pri sobnih pogojih ne sodelujejo v kemijskih reakcijah. Elementi VII. skupine (halogeni elementi) imajo en valenčni elektron manj kot žlahtni plini, zaradi česar so zelo reaktivni. Spoznali smo, da število valenčnih elektronov vpliva na reaktivnost kovin, zdaj pa smo ugotovili, da število elektronov v zunanji lupini vpliva tudi na reaktivnost nekovin.

Ovrednotite trditev: Elementov periodnega sistema s kovinskimi in elementov z nekovinskimi lastnostmi je enako število.

Drži. Ne drži.

Žlahtni plini in halogeni se med seboj razlikujejo po reaktivnosti. Kaj je vzrok različne reaktivnosti?

Povežite lastnosti elementa z njegovim kemijskim simbolom.

Halogen z najmanj elektroni. 
            F
Žlahtni plin za cestne svetilke.
          Ne
Halogeni element kot razkužilo ran.
            I
Žlahtni plin z najmanj elektroni.
           He
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ182/264