Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Organske spojine vsebujejo ogljik

Cilji:

S poskusom dokažite prisotnost ogljika v organskih spojinah.

Potrebščine:

  • sveča, vžigalice
  • urno steklo ali čaša

Prižgite svečo in nad plamenom premikajte urno steklo.

Ali ste dobro opazovali poskus?

Preberite spodnji odstavek in dopolnite manjkajoče besede.

Ogljik v organskih spojinah lahko dokažemo tudi kot saje . Če nad plamenom sveče držimo urno steklo, se  na urnem steklu naberejo saje.

Kaj so organske snovi?

Sladkor, krompir in stiropor pri segrevanju počrnijo. Pravimo, da zoglenijo, saj je črni preostanek oglje. Pri gorenju teh snovi nastajajo tudi saje, ki so ena od oblik elementa ogljika.

Snovi, ki pri segrevanju zoglenijo ali pri njihovem gorenju nastajajo saje, uvrščamo med organske snovi. Vse organske snovi vsebujejo ogljik. Tudi nekatere anorganske snovi vsebujejo ogljik; npr. CO, CO2, H2CO3, CaCO3, a te pri segrevanju ne zoglenijo.

Kateri elementi sestavljajo organske spojine?

Najpogostejša elementa, ki sestavljata organske snovi, sta ogljik in vodik. Organske spojine lahko vsebujejo poleg ogljika in vodika še kisik, dušik, žveplo in halogene elemente.

Kljub temu da organske spojine sestavlja le peščica elementov, je število organskih spojin precej večje od števila anorganskih spojin. Do sedaj je poznanih prek 60 milijonov organskih spojin in približno pol milijona anorganskih spojin. Število organskih snovi pa še zdaleč ni dokončno, saj znanstveniki v laboratorijih tedensko pripravijo stotine novih organskih spojin.


<NAZAJ
>NAPREJ8/271