Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti in funkcije beljakovin


Izvor besede protein izhaja iz grške besede proteios, kar pomeni 'prvi' ali 'prvobiten'. Življenje, kot ga poznamo, temelji na beljakovinah. Najdemo jih v vseh živih bitjih, kjer opravljajo številne naloge: sestavljajo tkiva, skrbijo za prenos različnih snovi po organizmu, sodelujejo pri njegovi obrambi ter pri nadzoru delovanja organizma in so tudi vir energije.

V tem poglavju boste spoznali dve lastnosti beljakovin: topnost v vodi in koagulacijo. Podrobneje boste spoznali tudi naloge, ki jih v organizmih opravljajo štirih skupine beljakovin: strukturne, transportne in obrambne beljakovine ter encimi.


Ponovitev

Katere od naštetih snovi so beljakovine ali jih vsebujejo?

Kateri monomeri sestavljajo molekule beljakovin?

Kako imenujemo kemijsko vez, ki povezuje posamezne monomere v molekulo beljakovine?

Katere skupine beljakovin poznamo, glede na obliko molekule beljakovine?

<NAZAJ
>NAPREJ178/271