Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktivnost ogljikovodikov

Gospodarsko najpomembnejša lastnost ogljikovodikov je, da gorijo. Približno 80 % ogljikovodikov iz nafte porabimo kot gorivo, zato boste v tem poglavju spoznali popolno in nepopolno gorenje ogljikovodikov ter kaj pomenijo na bencinskih črpalkah oznake 95, 98 in 100 oktanov.

Preostalih 20 % nafte uporabijo kot surovino za pripravo različnih snovi. Iz ogljikovodikov izdelujejo plastiko, gradbene materiale, čistila, kozmetična sredstva, zdravila, topila, barvila, sredstva za zatiranje škodljivcev, razstreliva, umetne arome ... 

Zanimivost: Nafta ni uporabna le kot gorivo

Industrijska panoga, ki se ukvarja s pridobivanjem in predelavo organskih snovi iz nafte in zemeljskega plina, se imenuje petrokemija. Čeprav se z njenimi izdelki v življenju neposredno ne srečujemo, je v svetovnem merilu izjemno pomembna. Petrokemija proizvaja številne snovi, ki so surovina za različne industrijske panoge. Iz njih izdelujejo številne izdelke, ki jih uporabljamo vsak dan in si brez njih skoraj ne predstavljamo sodobnega življenja: od čistil, zdravil do mobilnih telefonov.

Ko uporabljamo mobilni telefon, vzamemo zdravilo ali uporabljamo različna čistila pri čiščenju stanovanja, verjetno sploh ne pomislimo, da so pridobljeni iz ogljikovodikov iz nafte. Snovi, pridobljene iz nafte, se v nadaljnjih industrijskih postopkih tolikokrat spremenijo, da končen izdelek deluje, kot da nima nobene povezave z nafto. V tem poglavju boste spoznali reakciji ogljikovodikov (substitucija in adicija), ki predstavljata osnovo njihove transformacije v različne izdelke.

Ponovitev

Kateri od naštetih alkanov so pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju?

Katera snov omogoča gorenje goriva?

kisik
<NAZAJ
>NAPREJ51/271