Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Utrjevanje znanja - kisikova družina organskih spojin

V tej enoti boste utrdili znanje o kisikovi družini organskih spojin - alkoholih, aldehidih, estrih, etrih, karboksilnih kislinah, ogljikovih hidratih, maščobah in milih.

Pomembna sestavina organizmov so kisikove organske spojine, prav tako pa predstavljajo tudi pomemben del naše prehrane.

Ponovimo

Molekule organskih kisikovih spojin so sestavljene iz atomov ogljika, vodika in kisika.

Kisikov atom je lahko na ogljikov atom vezan z enojno ali dvojno vezjo. 

                       

vezava z enojno vezjo           vezava z dvojno vezjo

Dopolnite tabelo na sosednji strani.

Poimenujte funkcionalne skupine in skupine organskih kisikovih spojin. Glejte primer za ketone.

Funkcionalna skupina
- poimenovanje  Skupina spojin

 

hidroksilna skupina alkoholi

aldehidna skupina aldehidi

karbonilna ali
ketonska skupina
ketoni

karboksilna skupina karboksilne kisline

etrska skupina etri

estrska skupina estri
<NAZAJ
>NAPREJ127/271