Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ogljikovodiki se predstavijo

Spojine ogljika in vodika

Ogljikovodiki so najpreprostejše organske snovi. Kljub temu da so njihove molekule sestavljene samo iz ogljikovih in vodikovih atomov, so raznolika skupina organskih spojin.

Ogljikov atom tvori štiri vezi, vodikov atom pa eno, zato je najenostavnejši ogljikovodik, sestavljen iz enega samega ogljikovega atoma in štirih vodikovih atomov. Ta spojina se imenuje metan.


Model molekule metana

V tem poglavju boste spoznali različne skupine ogljikovodikov, se naučili, kako so njihove molekule zgrajene ter kako po zgradbi molekule ogljikovodika ugotovimo, v katero skupino ogljikovodikov spada. Poleg tega se boste naučili še poimenovati preproste ogljikovodike in na različne načine zapisovati njihove kemijske formule.


Zanimivost: Kje najdemo metan v naravi?


Metan nastaja v naravi, ko se pod vodo ali pod zemljo razkrajajo odmrli organizmi ali njihovi deli. V močvirju nastajajo pri gnitju pod vodo mehurčki metana, zato mu včasih rečejo tudi močvirski plin. Rudarji ga poznajo kot treskavec ali jamski plin, saj se pogosto nahaja v skladih premoga, kjer je ostal ujet v majhnih votlinicah ob počasnem razkrajanju odmrlih rastlin pod zemljo. V rudniških rovih ga je lahko toliko, da že najmanjša iskra povzroči eksplozijo.

Močvirje
Oranžna barva Saturnove lune Titan je posledica ogljikovodikov v atmosferi, predvsem metana. Pogoji na Titanu omogočajo, da je metan v treh agregatnih stanjih. Znanstveniki upajo, da kroženje metana omogoča življenje na Titanu, tako kot kroženje vode omogoča življenje na Zemlji.
Titan


<NAZAJ
>NAPREJ19/271