Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Viri in lastnosti ogljikovodikov


V prejšnjih poglavjih ste spoznali, da so ogljikovodiki zelo raznolika in številna skupina organskih spojin, čeprav so sestavljeni le iz dveh elementov: ogljika in vodika. Spoznali ste tudi, da so lastnosti ogljikovega atoma vzrok tolikšne raznolikosti in številčnosti ogljikovodikov ter drugih organskih spojin.

Ponovitev

Glede na število kovalentnih vezi med ogljikovimi atomi v molekulah ogljikovodikov poznamo:

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Glede na obliko molekule delimo ogljikovodike na ciklične in aciklične ogljikovodike. Ciklični ogljikovodiki imajo atome ogljika povezane v obroč , aciklični ogljikovodiki pa imajo ogljikove atome povezane v verigo .

Med spodnjimi trditvami izberite dve, ki pojasnjujeta, zakaj poznamo toliko organski spojin.

Kateri homologni skupini ogljikovodikov uvrščamo med nasičene ogljikovodike?

V tem poglavju boste spoznali vire ogljikovodikov in kako iz surove nafte pridobivajo različne vrste goriv. Raziskali boste, zakaj nafte ne moremo gasiti z vodo in zakaj se ti dve snovi ne mešata. Spoznali boste tudi, zakaj so nekateri ogljikovodiki pri sobnih pogojih plini, drugi tekočine, spet tretji pa trdne snovi in kaj so emulzije.

<NAZAJ
>NAPREJ42/271