Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijska sestava in pridobivanje eteričnih olj

V tej učni enoti bomo opredelili glavne skupine kemijskih spojin, ki kot zmesi sestavljajo eterična olja. Spoznali bomo nekaj značilnih predstavnikov. Na primeru pridobivanja eteričnega olja iz pomarančnih lupin se bomo v šolskem laboratoriju seznanili s postopkom destilacije z vodno paro. Ugotovili bomo, da je uporabnost eteričnih olj široka, pestra in raznolika.


Eterična olja so glavne sestavine parfumov. Odišavljanje je znano že iz antičnih časov, zlasti iz starega Egipta in rimskega imperija. Dokaz za to so izkopani balzamariji iz Emone, rimskega mesta na območju današnje Ljubljane. Balzamarije – posodice za shranjevanje eteričnih olj - hranijo v ljubljanskem mestnem muzeju (slika levo). Na desni fotografiji je primer moderne kristalne stekleničke za parfum.

Balzamarije
Steklenička za parfum


Spojine v eteričnih oljih

Vsako eterično olje je zmes mnogih spojin, večinoma monoterpenov, ki so derivati izoprena. Razvrstimo jih lahko v štiri skupine:
  1. ogljikovodiki,
  2. spojine s kisikom,
  3. spojine z dušikom in
  4. spojine z žveplom.
Najštevilčnejši med njimi so ogljikovodiki in spojine s kisikom. Skrbno si oglej in zapomni shemo, nato pa preizkusi pridobljeno znanje v nalogah.


<NAZAJ
>NAPREJ262/271