Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv ogljikovodikov na okolje

Ogljikovodiki so pomembna surovina za izdelavo različnih spojin in materialov ter pomemben vir energije. Brez ogljikovodikov si težko predstavljamo sodoben način življenja ljudi. Vendar ima pretirana in včasih nepremišljena uporaba ogljikovodikov in njihovih spojin velik vpliv na okolje.

V tem poglavju boste spoznali nekatere negativne posledice uporabe ogljikovodikov na okolje: razlitja nafte, onesnaževanje okolja s plastičnimi izdelki (npr. plastične vrečke in plastenke), učinek tople grede in globalno segrevanje ter ozonsko luknjo.

Ponovitev

Kateri snovi nastaneta pri popolnem gorenju ogljikovodikov?

Kateri snovi od naštetih sta vira ogljikovodikov?

Halogenirani ogljikovodiki so derivati ogljikovodikov. To pomeni, da jih pridobimo iz ogljikovodikov. Kako imenujemo reakcijo, pri kateri bi iz alkana pridobili halogenirani alkan?

Kateri polimeri niso narejeni iz ogljikovodikov?

Katere lastnosti so značilne za ogljikovodike?

<NAZAJ
>NAPREJ69/271