Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti maščob in mila

V enoti se boste naučili, kako iz rastlinskih olj dobimo trdne maščobe in zakaj jih moramo ustrezno hraniti. Spoznali boste tudi, kako pripravimo mila iz maščob in vlogo mil pri pranju.


Kaj že znamo

Maščobe so estri glicerola in karboksilnih kislin. Te kisline v maščobah imajo običajno večje število ogljikovih atomov v molekulah, zato jih imenujemo višje maščobne kisline. Glicerol je alkohol, ki ima tri skupine —OH . Trdne maščobe imenujemo masti in vsebujejo v molekulah pretežno nasičene, tekoče, to so olja, pa pretežno nenasičene maščobne kisline. V molekuli maščobe so tri estrske skupine, na katere so lahko vezane enake ali različne maščobne kisline. Nepolarni del v molekuli maščobe so tri verige ogljikovih atomov, polarni del pa so tri estrske skupine. Večji del molekule je nepolaren, zato so maščobe v vodi netopne, v nekaterih organskih topilih pa topne.

Ponovimo

Dopolnite besedilo.

V molekulah maščob v oljih so vezane predvsem nenasičene maščobne kisline , v molekulah maščob v trdnih maščobah pa nasičene maščobne kisline . Med ogljikovimi atomi v nasičenih maščobnih kislinah so enojne vezi, v nenasičenih pa tudi dvojne vezi.

Hidrogeniranje

Pri adiciji molekul vodika na dvojne vezi nenasičenih maščobnih kislin dobimo nasičene maščobne kisline. Reakcijo imenujemo hidrogeniranje. Nasičene maščobne kisline imajo višja tališča od nenasičenih. Maščobe, ki vsebujejo predvsem nasičene maščobne kisline, so pri sobni temperaturi trdne. Tako  pridobivajo margarino s hidrogeniranjem rastlinskih olj.


Žarke maščobe

V žarkem maslu je maslena ali butanojska kislina. Tudi v znoju je ta kislina. Psi lahko v zraku zaznajo že zelo majhne količine te kisline. Tako lahko najdejo ponesrečence pod ruševinami in plazovi. Vse maščobne kisline, ki nastanejo pri razcepu esterskih vezi v molekulah maščob, imajo neprijeten vonj.


Kvarjenje maščob

Dopolnite besedilo.

Maščobe se na toploti, svetlobi in vlagi kvarijo. Pri tem sodelujejo molekule kisika iz zraka in bakterije ter drugi mikroorganizmi. Maščobe spremenijo barvo ter dobijo neprijeten vonj in okus. Postanejo žarke. V molekulah maščob se pretrgajo estrske vezi.
<NAZAJ
>NAPREJ122/271