Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Molska masa

Masa atoma bakra je večja od mase atoma aluminija. Primer: vrednost kovancev je odvisna od mase in cene kovin, iz katerih so narejeni. Kovanec za en cent je narejen iz pobakrenega jekla, kovanci za 10 in 20 centov pa so iz zlitine bakra (89 %), aluminija (5 %), cinka (1 %) in primesi. Njihove mase so različne.

V tem poglavju se boste naučili izračunati molsko maso snovi. Iz mase snovi boste znali izračunati množino snovi.

Molska masa snovi (M) je masa enega mola delcev, ki to snov sestavljajo. Enota za molsko maso je g/mol. Molsko maso elementa določimo tako, da njegovi relativni atomski masi pripišemo enoto g/mol. Molska masa spojine pa je enaka njeni relativni molekulski masi, ki ji pripišemo enoto g/mol. Lahko pa jo izračunamo tudi tako, da seštejemo molske mase vseh elementov, iz katerih je sestavljena. Pri tem moramo upoštevati tudi število atomov elementov v spojini.


Koliko znaša molska masa H2O?


M(H2O) = 2Ar(H) + Ar(O) = 2·1,01 + 16,00 = 18,0 g/mol


Rimski krožnik iz srebra Človek uporablja srebro že šest tisoč let. Iz njega so najprej izdelovali okraske in nakit, danes pa se poleg tega uporablja v industriji polprevodnikov in kot katalizator pri raznih procesih.

 

Koliko znaša zaokrožena molska masa srebra?

<NAZAJ
>NAPREJ220/271