Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sinteza najlona v navideznem laboratoriju

V tej enoti boste v navideznem laboratoriju sintetizirali najlon in spoznali, da je najlon po zgradbi podoben beljakovinam, saj so monomerne enote v makromolekuli najlona povezane s peptidno vezjo.

Oglejte si posnetek poskusa "Navijanje najlonske nitke", nato vstopite v interaktivni laboratorij. Z načrtovanjem delnih poskusov boste:

1. izbrali ustrezno topilo za monomerni enoti in pripravili raztopini reagentov,

2. s poskušanjem ugotovili pravilni vrstni red prelivanja raztopin reagentov v reakcijsko posodico tako, da bo lahko potekla polimerizacija na fazni meji dveh topil, ki omogoča vlečenje in navijanje najlonske nitke,

3. z interaktivo animacijo poiskali strukturni formuli amina in kislinskega kolorida, ki smo ju uporabili za sintezo najlona,

4. izbrali in si ogledali dokazno reakcijo za funkcionalno skupino, ki povezuje monomerne enote v makromolekuli najlona,

5. preverili razumevanje in ocenili svoje znanje.

Predno nadaljujete, kliknite na ime delovnega lista "Beleženje opažanj". Odprl se bo wordov dokument, ki ga natisnite. V delovni list boste vpisovali opažanja pri poskusih, ki jih boste izvedli v interaktivnem laboratoriju.

Ali dobro opazujete?

Oglejte si filmski posnetek navijanja najlonske nitke na vreteno. Dopolnite besedilo.

Koliko reagentov je na voljo za sintezo najlona (vpišite številko)? 2   Koliko topil je na voljo za sintezo najlona (vpišite številko)? 2

Ali sta oba reagenta v enakem agregatnem stanju? Ne .

Katero raztopino reagenta, vijoličasto ali brezbarvno, demonstrator najprej nalije v posodico za sintezo najlona? Vijoličasto .

<NAZAJ
>NAPREJ196/271