Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alkoholi - sorodniki vode

V učni enoti se boste naučili prepoznati hidroksilno skupino in poimenovati alkohole; spoznali boste glavne predstavnike alkoholov, s katerimi se srečamo v vsakdanjem življenju, ter spoznali njihove ključne lastnosti; spoznali boste vplive delovanja alkoholov na organizem ter se naučili zapisati strukturne in racionalne formule preprostih alkoholov.

Zanimivost

V vsakdanjem jeziku se beseda alkohol večinoma nanaša na etanol, ki je sestavina alkoholnih pijač in ga ljudje uživajo že od prazgodovine. 

 

 "King Alcohol and his Prime<br>Minister" okoli leta 182Uživanje alkohola pa ima poleg nekaterih prijetnih, a kratkotrajnih učinkov, tudi mnogo neprijetnih, povezanih z veliko trpljenja in tragedij. Prvo, nam znano zapisano svarilo pred prekomernim uživanjem alkoholnih pijač, je staro približno 3.500 let, zapisano pa je v klinopisu: "Ne napravi sebe nemočnega s pitjem v krčmi, da se besede tvojega govorjenja ne bodo ponavljale in ne bodo vrele iz tvojih ust, ne da bi vedel, da si jih izrazil." 


Pretirano in dolgotrajno uživanje alkoholnih pijač povzroča odvisnost in mnoge bolezni (ciroza jeter, vnetje živcev, duševne stiske ...). Že majhne količine alkohola v krvi vplivajo na človekovo sposobnost presoje in na njegove reakcije. Posebno nevarni so učinki alkohola na udeležence v prometu.

Kaj so alkoholi

Organske kisikove spojine imajo v človeškem organizmu pomembno vlogo. Njihove molekule so sestavljene iz atomov ogljika, vodika in kisika, kisikovi atomi pa so lahko vezani na ogljikov atom z enojnimi ali dvojnimi vezmi.


Oglejte si dinamični model molekule etanola. Če v etanu zamenjamo vodikov atom z -OH skupino, dobimo etanol.

palični kroglični kalotni

Skupino –OH imenujemo hidroksilna skupina. Ta je značilna za molekule alkoholov.

Tudi mnoge druge skupine spojin imajo značilne skupine, po katerih jih prepoznamo. Imenujemo jih funkcionalne skupine.  

 

<NAZAJ
>NAPREJ86/271