Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

KEMIJA 9
i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorji:
Samo Jamšek, Irena Sajovic, Andrej Godec, Metka Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm, Bojana Boh, Saša Glažar

Urednica: dr. Metka Vrtačnik

Slikovno gradivo: Wikipedia, Wikimedia, Samo Jamšek, Irena Sajovic, Andrej Godec, Metka Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm, Bojana Boh, Saša Glažar, Simon Kajtna

Strokovni pregled: dr. Alenka Majcen Le Marechal, mag. Polona Mežnar
Konzulentski pregled: mag. Rajko Ipavec
Jezikovni pregled: Breda Munda
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti: Samo Jamšek, Irena Sajovic, Andrej Godec, Metka Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm, Bojana Boh, Saša Glažar, Stanislav Šenveter

ISBN 978-961-03-0142-4

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 165. dopisni seji, zaključeni 17. 10. 2014, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 013-20/2014/104 o potrditvi učbenika KEMIJA 9, e-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole.

 

 

E-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 


<NAZAJ
>NAPREJ270/271