Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enaki, vendar različni - izomerija

Čeprav molekule ogljikovodikov sestavljata le dva elementa, obstaja kljub temu veliko spojin, ki jih uvrščamo v skupino ogljikovodikov. Vzrok je v lastnostih ogljikovega atoma.


Ogljikovi atomi se lahko povezujejo v različno dolge verige in v obroče, med seboj pa so povezani z enojnimi, dvojnimi ali trojnimi vezmi.

V tem poglavju boste spoznali, da raznolikost ogljikovodikov ni omejena le na to, ali se ogljikovi atomi med seboj povezujejo v verige ali obroče z enojnimi, dvojnimi ali trojnimi vezmi. Molekule ogljikovodikov so lahko bolj ali manj zapletene. Tako je lahko molekula ogljikovodika sestavljena iz ene verige ali iz več med seboj povezanih verig. Možne pa so tudi povezave med verigami in obroči.

Ogljikovi atomi imajo še eno pomembno lastnost. Povezujejo se z vrsto atomov drugih elementov.

V tem poglavju boste spoznali tudi, da so omenjene lastnosti ogljikovih atomov razlog, da ima več različnih spojin enako molekulsko formulo (izomerija).

Ponovitev

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Glede na obliko molekule delimo ogljikovodike na aciklične in ciklične . Aciklični ogljikovodiki imajo ogljikove atome med seboj povezane v različno dolge verige . Pri cikličnih ogljikovodikih so ogljikovi atomi povezani med seboj v obroče.

Glede na število kovalentnih vezi med ogljikovimi atomi razlikujemo naslednje ogljikovodike:

Katere ogljikovodike uvrščamo med nenasičene ogljikovodike?

<NAZAJ
>NAPREJ32/271