Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Različni zapisi organskih molekul

En zapis — več spojin

Zapisovanje z molekulsko formulo, kot smo ga bili vajeni pri anorganskih spojinah (npr. H2O), se zaradi veliko organskih spojin ne obnese. Ista molekulska formula lahko predstavlja več različnih organskih spojin (pojav se imenuje izomerija, ki ga bomo spoznali pozneje). Molekulska formula C2H6O lahko predstavlja dve organski spojini: etanol ali dimetil eter.


Model molekule etanola Model molekule dimetil etra

Kot razberemo iz modelov molekul, gre za dve različni spojini, saj imata atome v molekuli različno razporejene. Zapis v obliki molekulske formule C2H6O ima to pomanjkljivost, da podaja le elementno sestavo molekule, ne pa tudi zgradbe molekule. Potrebujemo še "načrt", kako so atomi razporejeni v molekuli (podobno kot dobimo načrt, če sestavljamo pohištvo iz posameznih delov).

Zato so kemiki razvili različne vrste kemijskih formul. V tem poglavju boste spoznali molekulsko, strukturno, racionalno, skeletno in prostorsko formulo. Naučili se boste tudi, kaj lahko iz različnih vrst kemijskih formul razberemo o zgradbi neke molekule in kako jih zapišemo.

Ponovitev

Organske molekule so sestavljene v glavnem iz ogljika (C), vodika (H), kisika (O) in dušika (N). Pogosto vsebujejo tudi žveplo (S), fosfor (P) ter halogene elemente. V katero skupino elementov spadajo vsi našteti elementi?

Kaj označujejo črte med simboli elementov v spodnjem zapisu?<NAZAJ
>NAPREJ11/271