Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ogljikovodiki - preverjanje znanja

1.

Označite vse ogljikovodike, ki spadajo med alkane.

2.

Kateri ogljikovodik spada med alkene.

3.

Poimenujte ogljikovodike, ki jih predstavljajo spodnje strukturne formule.

metan
etan
propan
4.

Skupinam ogljikovodikov poiščite prave splošne formule.

Alkani
CnH2·n+2
Alkeni
CnH2·n
Alkini
CnH2·n-2
Preveri
5.

Katere od naštetih spodnjih molekulskih formul predstavljajo nasičene aciklične ogljikovodike?

<NAZAJ
>NAPREJ78/271