Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Utrjevanje znanja

V tem poglavju boste utrjevali pojma relativna atomska masa in množina snovi z enoto mol. Utrdili boste tudi pojem molska masa snovi in preračunavanje mase snovi v množino in obratno. Poznavanje teh pojmov je pomembno v kemiji, biologiji in medicini.

Relativna atomska masa (Ar) elementa nam pove, kolikokrat je masa enega atoma elementa večja od 1/12 mase najbolj pogostega atoma elementa ogljika, izotopa $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$. Relativne atomske mase so navedene v periodnem sistemu elementov.


Kolikokrat je masa atoma elementa magnezija večja od 1/12 mase najbolj pogostega atoma elementa ogljika, izotopa $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$?


24,3-krat.

Toliko znaša relativna atomska masa za ta element, ki jo najdete v periodnem sistemu elementov.

Magnezij je eden od mikroelementov, ki je nujno potreben za naš organizem. Naravni vir magnezija je na primer brokoli. 


Periodni sistem elementov

Koliko znaša relativna atomska masa (Ar) elementa z vrstnim številom 15?

<NAZAJ
>NAPREJ230/271