Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnovna kemijska enota - mol

V časopisu lahko najdete tak zapis: ameriška plavalka je do zdaj na olimpijskih igrah osvojila ducat kolajn. To pomeni, da jih ima 12. Podobno boste slišali za ducat jajc ali ducat svinčnikov.

Tudi v kemiji ne računamo s posameznimi delci, ampak z velikim številom. V tem poglavju boste spoznali osnovno kemijsko enoto mol, s katero izražamo množino snovi. 1 mol katere koli snovi vsebuje enako število 6,02·1023 delcev, ki mu rečemo Avogadrovo število. 

Relativna atomska masa (Ar) elementa nam pove, kolikokrat je masa nekega atoma elementa večja od 1/12 mase izotopa ogljika $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$. Relativna molekulska masa pa nam pove, kolikokrat je masa neke spojine večja od 1/12 mase izotopa ogljika $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$.

Koliko je kaj? Poveži levo in desno stran preglednice.

1 par
2
1 ducat
12
1 mol
6,02·1023
Število napačnih: 0

Ponovitev

Koliko znaša relativna atomska masa atoma z vrstnim številom 14?

Izbirne naloge

Za spojine navajamo relativno molekulsko maso (Mr). To dobimo tako, da seštejemo relativne atomske mase vseh atomov elementov, iz katerih je molekula oziroma spojina sestavljena. Pri tem pa moramo upoštevati tudi število atomov v molekuli. Koliko znaša relativna molekulska masa H2CO3?

<NAZAJ
>NAPREJ210/271