Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vse živali začnejo svoje življenje kot spojek, ki nastane z združitvijo moške spolne celice ali semenčice in ženske spolne celice ali jajčeca. Iz spojka se razvije zarodek.

Ko se žival izleže iz jajčeca, jajca oz. se skoti, se začne postembrionalni razvoj.

Postembrionalni razvoj ima tri obdobja:
-    obdobje mladosti,
-    obdobje spolne zrelosti in
-    obdobje starosti ter smrt.

Nekatere živali imajo nepopolno (npr. enodnevnice, vrbnice in kačji pastirji), nekatere pa popolno preobrazbo (npr. hrošči in metulji).

Za popolno preobrazbo je značilno, da ima žival vmesno stopnjo, imenovano buba. Običajno ličinke živali s popolno preobrazbo živijo na povsem drugačen način kot odrasle živali (pomisli samo na metulja, katerega ličnka gosenica se prehranjuje predvsem z listi rastlin, odrasla žival pa s cvetnim nektarjem).

Ribe imajo med vretenčarji v povprečju največ potomcev. Starši zanje običajno ne skrbijo, so pa tudi izjeme, npr. ameriški somič in klovn, ki skrbita za svoje ikre, ter npr. morski konjički in ribe ustonoše, ki skrbijo za svoje mladiče tudi, ko se že izležejo iz jajc.

Dvoživke so prilagojene na življenje v vodi in na kopnem: razvoj osebka v mladosti je vezan na vodo, dokler se ne razvijejo pljuča, s katerimi lahko dvoživka živi tudi na kopnem.

Plazilci so popolnoma prilagojeni na življenje na kopnem. Samice običajno ležejo jajca v tla. Plazilci prevladujejo predvsem v suhih in vročih območjih.

Ptiči in sesalci za svoje mladiče poskrbijo, dokler niso sami sposobni preživetja. Doba, kako dolgo so mladiči odvisni od staršev, je zelo različna; npr. mišji mladiči sesajo pri materi le tri tedne, po šestih tednih pa že odrastejo, mladiči medvedov pa živijo z materjo približno dve leti. Živali s stalno telesno temperaturo lahko s svojo telesno toploto skrbijo za mladiče tudi v zelo hladnem podnebju, zato so ptiči in sesalci skupini živali, ki naseljujejo skorajda vsa območja - od vročih, suhih puščav do polarnega ledu.

Stokovci

<NAZAJ
>NAPREJ235/332