Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Uredi v pravilno zaporedje stopnje v razvoju živali s popolno preobrazbo. Ob pravilni razporeditvi besed se prikaže napis 'Pravilno.'.

9.

Kaj je dobra  lastnost živali s stalno telesno temperaturo s stališča skrbi za mladiče?

10.

Kako imenujemo pojav, pri katerem žival doseže spolno zrelost, a ima še vedno znake/lastnosti ličinke (spolno nezrele živali)?

Ta pojav imenujemo neotenija .
11.

Označi tri značilnosti sesalcev.

<NAZAJ
>NAPREJ238/332