Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Onesnaževanje

Kmetijstvo ter onesnaževanje tal in podtalnice

Kmetje zaradi zaščite rastlin uporabljajo razna škropiva zaradi želje po boljšem pridelku pa tudi naravna in umetna gnojila. Te snovi se ob močnem deževju sperejo globje v tla in lahko pronicajo vse do podtalnice. Če so obdelovalne površine v bližini črpališč pitne vode, lahko pride do onesnaženja pitne vode. V takih primerih je treba vodo prekuhati ali uporabljati ustekleničeno vodo ter počakati, da se vrednosti škodljivih snovi v pitni vodi zmanjšajo pod najvišjo dovoljeno vrednost. 
Pri gnojenju s hlevskim gnojem in gnojevko poleg vnosa okolju nevarnih nitritov lahko pride tudi do širjenja nevarnih bakterij in virusov.

Vsota pesticidov v pitni vodi

Industrija in onesnaževanje zraka in vode

Industrija, še posebej obrati za predelavo surovin, termoelektrarne in sežigalnice, so eden večjih virov onesnaženja zraka in voda.

Kaj je kisli dež

Kaj je smog

<NAZAJ
>NAPREJ304/332