Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Najpomembnejši onesnaževalci okolja so:
- kmetijstvo z uporabo škropiv ter umetnih gnojil,
- industrija z izpusti strupenih ali okolju škodljivih snovi v zrak in odpadnih voda v vodotoke,
- gospodinjstva z izpusti iz individualnih kurišč (predvsem žveplovi oksidi) v zrak in odplak v podtalnico ali vodotoke,
- promet z izpusti dušikovih oksidov.

Zavzemati se moramo za racionalno izrabo surovin in porabo energije.
Spodbujati je treba razvoj takih tehnologij, ki bodo imele kar najmanj posledic za okolje: izdelavo takih materialov, ki jih lahko po uporabi recikliramo, se po uporabi razgradijo na take snovi, ki okolju niso škodljive (se ne kopičijo v obliki odpadkov in ne zastrupljajo zraka, vode ali tal).


Prostovoljci pomagajo čistiti divje odlagališče, ki je nastalo kot posledica človekove neodgovornosti in malomarnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ308/332