Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gospodinjstva kot vir onesnaženja

Gospodinjstva so pomemben vir onesnaževanja in različnih odpadkov, ki onesnažujejo zrak in vode. Ob uporabi neustreznih peči na fosilna goriva se sproščajo velike količine žveplovih spojin ali celo strupenih snovi (npr. dioksina). Če gospodinjstva niso priključena na urejeno kanalizacijsko omrežje, so lahko vir onesnaženja podtalnice. V vsakdanjem življenju lahko kot odpadek končajo razna zdravila, barve, razredčila, olja ali odsluženi tehnični aparati (računalniki, mobilni telefoni, televizorji ...). Bistveno pri tem je ustrezno podučiti ljudi, da z odpadki ustrezno ravnajo oz. jih odlagajo na ustrezna odlagališča ter da se izogibajo potrošništvu, ki je eden glavnih krivcev za kopičenje odpadkov.

Cvetenje voda

Promet kot vir onesnaženja

V motorjih z notranjim izgorevanjem (npr. pri avtomobilih, tovornjakih, ladjah, letalih ...) nastajajo številne snovi, ki so zdravju škodljive. Med najnevarnejšimi snovmi so dušikovi oksidi. Dušikovi oksidi so tudi eden od vzrokov za nastanek kislega dežja. Pri reakciji dušikovih oksidov s kisikom pod vplivom sončne svetlobe nastaja ozon.


Gneča na cesti.

Ceste zavzemajo veliko površin.

Kaj so katalizatorji

Kaj je ozon

<NAZAJ
>NAPREJ305/332