Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odpadki

Kopičenje odpadkov na kopnem

Na kopnem so za okolje nevarni zlasti odpadki, ki niso ustrezno deponirani, torej odloženi na ustrezni podlagi in prekriti s folijo. Če odpadki niso pravilno skladiščeni, lahko pride do onesnaženja podtalnice.


Urejeno odlagališče odpadkov

Na odlagališčih odpadkov konča velik delež odpadkov. V Sloveniji znaša delež vseh odpadkov, ki končajo na odlagališčih, kar 64 %. Na tem področju moramo še veliko narediti, da se ta delež zmanjša na račun recikliranja ali sežiganja odpadkov.

Kopičenje odpadkov v vodah

V vodah se zaradi človeške malomarnosti in neustreznega deponiranja znajde velika količina odpadkov. Odpadki so živim bitjem nevarni, da se v njih zapletejo in poginejo (npr. plastika), lahko pa so vir snovi, ki kemično spreminjajo lastnosti vode ali jo celo zastrupljajo (npr. barve, laki in razredčila).


Močno onesnažena reka

Truplo morske želve, ki se je zapletla v zavrženo ribiško mrežo

Onesnaženje oceanov

Kako deluje čistilna naprava
Poenostavljena shema čistilne naprave

<NAZAJ
>NAPREJ306/332