Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pozorno preberi navodila in reši naloge. Ko nalogo rešiš, jo preveri in v skladu z navodili za vrednotenje ustrezno število točk vpiši v za to namenjen okvirček ob nalogi. Točke se bodo samodejno seštevale.

1. Kako bi dopolnil besedilo? Vstavi manjkajoče besede.

Pesem Hčere svèt je napisal France Prešeren , najpomembnejši slovenski pesnik , ki je ustvarjal v obdobju romantike .

Število doseženih točk: /2

2. Katere trditve o besedilu Hčere svèt so pravilne in katere ne? Izberi pravilni odgovor.

Besedilo je umetna pesem.    
{pravilna;nepravilna}
V besedilu je predstavljeno zgodovinsko dogajanje.
{nepravilna;pravilna}
Dogodki v besedilu si sledijo tako, kot so se zgodili.    
{pravilna;nepravilna}
Nastopajo tri glavne osebe.
{nepravilna;pravilna}  

Število doseženih točk: /2

3. O čem predvsem govori besedilo? Odgovor napiši v obliki povedi.

Število doseženih točk: /2

4. S katerimi sodobnimi izrazi lahko nadomestiš krepko natisnjene starinske in narečne besede v pesmi? Izberi ustrezno rešitev.

dokler se napoči zor.
{jutro;da;psa;služkinja;od_hiše;noč;ko;psička}
za peséta kruha kos,
{psa;jutro;da;služkinja;od_hiše;noč;ko;psička}
Sultana, de lajal bo
{da;jutro;psa;služkinja;od_hiše;noč;ko;psička}
hišna meni davno nosi
{služkinja;jutro;da;psa;od_hiše;noč;ko;psička}

Število doseženih točk: /2

5. Kako si sledijo dogodki v pesmi? Razvrsti jih v pravilno zaporedje.

Mladenič pride k dekletu pod okno.
Oče izve za fantove obiske.
Oče krega in svari lepo hčerko.
Dekle očetu da nasvèt.

Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ351/463