Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Analiza

V prvem delu preizkusa znanja, ki si ga rešil, je možnih 30 točk.

Število doseženih točk:
0

Število doseženih točk zapiši v okvirček in izračunaj svoj odstotek uspešnosti pri reševanju nalog.


Upoštevaje spodaj navedeno lestvico, ovrednoti svoje znanje.

0–49,99 odstotka NEZADOSTNO (1)
50–59,99 odstotka ZADOSTNO (2)
60–74,99 odstotka DOBRO (3)
75–89,99 odstotka PRAV DOBRO (4)
90–100 odstotkov ODLIČNO (5)

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

Proces učenja

S pomočjo vprašanj še premisli o svojem procesu učenja.

Kaj ti gre dobro?
  • Kako dobro si reševal posamezne naloge?
  • Koliko časa ti je vzelo reševanje? Si bil dovolj hiter/malo prepočasen/v celoti prepočasen?
  • Kaj bi bilo dobro izboljšati? Si pripravljen kaj narediti za izboljšanje znanja?
  • Do kdaj si to pripravljen narediti?
  • Kako boš izboljšal svoje znanje?

Naredi si svoj načrt učenja (s konkretnimi cilji), ki bo vključeval:
  • kaj se boš še učil (npr. Poiskal bom primerno gradivo in razložil, kaj je romanca.);
  • do kdaj se boš naučil (npr. danes zvečer, ko pridem s treninga, v petek popoldne, v soboto in nedeljo);
  • kako se boš naučil (npr. Prosil bom učitelja za dodatne vaje, jih rešil in mu jih dal v pregled./Ponavljal bom s sošolcem, tako da bova drug drugega spraševala in si odgovarjala./Še enkrat bom rešil naloge na računalnik.).

V svoj načrt učenja vključi tudi razmislek o tem, v čem so tvoje prednosti in kako bi jih izkoristil, kje pa čutiš pomanjkljivosti in ovire ter kako bi jih odpravil.

<NAZAJ
>NAPREJ354/463