Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Napiši zaokroženo besedilo, v katerem bo zajeto:
- v katerem književnem obdobju je nastalo besedilo Al' prav se piše kaψa ali kasha in na osnovi česa tako sklepaš,
- ime in priimek pomembnejšega ustvarjalca, ki sodi v isto obdobje kot avtor besedila,
- ime stalne pesniške oblike in njena utemeljitev,
- ali se strinjaš s sporočilom in zakaj.

Število doseženih točk: /6

Analiza 2

V drugem delu preizkusa znanja, ki si ga rešil, je 30 možnih točk. V celotnem preizkusu je torej možnih 60 točk.

Število doseženih točk:
0

Število doseženih točk zapiši v okvirček in izračunaj svoj odstotek uspešnosti pri reševanju nalog.


0–49,99 odstotka NEZADOSTNO (1)
50–59,99 odstotka ZADOSTNO (2)
60–74,99 odstotka DOBRO (3)
75–89,99 odstotka PRAV DOBRO (4)
90–100 odstotkov ODLIČNO (5)

<NAZAJ
>NAPREJ358/463