Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

Svoje znanje lahko utrdiš še z naslednjimi nalogami.

1.

Preberi besedilo Al' prav se piše kaψa ali kasha in reši naloge.

O čem predvsem govori prebrana pesem? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1
2.

Kakšna se zdi lirskemu subjektu/pesniku sodba, ki je izražena v zadnji kitici? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1
3.

Oglej si odebeljeni del verza.

z ljudmi prepira starega kopita

Kakšni so ljudje, omenjeni v verzu? Odgovor zapiši v povedi.

Število doseženih točk: /2
4.

S čim lirski izpovedovalec utemeljuje, da je vseeno, kateri zapis se uporablja? V pesmi pri nalogi 1 označi tisti del, ki to dokazuje, in svoj odgovor še utemelji.

Število doseženih točk: /2
5.

Pod katerim pogojem bi bil novi zapis ustreznejši? Označi v besedilu.

Po pameti je taka sodba naša:
ak je od kashe kaψa bolj'ga žita,
in boljš' obdelana, in bolj polita,
naj se ne piše kasha, ampak kaψa.

Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ355/463