Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Kje je vrinjeni stavek, ki ni ločen z vejicama, ampak z drugima ločiloma? Poišči ga v drugem odstavku besedila in ga označi.

Kako se imenuje ločilo, ki je uporabljeno namesto vejice? Zapiši.

5.

Kako boš razstavil poved Ker gre za prestižne urarske umetnine, jih seveda ne poganjajo akumulatorji, ampak jih je treba navijati? Večstavčno poved zapiši v treh samostojnih povedih.

Kateri zapis je ustreznejši, enopovedni ali z več povedmi? Razmisli in odgovori.

6.

Kaj pomeni simbol €? Izberi pravilni odgovor.

7.

Kaj spada skupaj? Nekatere besede so si po zapisu zelo podobne, vendar imajo drugačen pomen. Tudi v besedilu je nekaj takih, ki ob spremembi ene ali več črk spremenijo pomen. Ustrezno jih razvrsti.

{področje;imperator;konzervirati;območje;imperij;konservirati} Celota stvari, ki se na kaj nanašajo. 
{imperator;konzervirati;območje;imperij;konservirati;področje} Vladar. 
{konzervirati;območje;imperij;konservirati;področje;imperator} Spravljati živilo v nepredušno zaprte konzervne škatle. 
{območje;imperij;konservirati;področje;imperator;konzervirati} Ozemlje z določenimi značilnostmi. 
{imperij;konservirati;področje;imperator;konzervirati;območje} Velika, monarhično urejena država. 
{konservirati;področje;imperator;konzervirati;območje;imperij} Vzdrževati, skrbeti za kulturne spomenike. 
8.

Kaj je prav in kaj narobe? Označi nepravilne zapise oz. neustrezne besede in jih popravi.

UV – žarki plešoča telesa hihitati 5 letna deklica
kofe uživati zaslon svadba
možko striženej smejati se krizantema retrospektiva
Nočem sol, daj mi poper. enainšesdeset bodoča matera utripalka
15-letna mladenka škarpa decemberski dan uzkipeti

9.

Kako se znajdeš v vlogi lektorja? S sošolcem izberita vsak svojo najljubšo državo, kjer bi morda nekoč želela prebivati, in jo v vlogi novinarja opišita – opis naj vključuje zemljepisne, kulturne in druge značilnosti (pomembni športniki, pisatelji, zgodovinski dogodki ...). Besedili zamenjajta in se postavita v vlogi strogih lektorjev – drug drugemu popravita napake.

<NAZAJ
>NAPREJ304/547