Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kakšni so odnosi med ljudmi, ki jih pesnik predstavlja v četrti kitici? Preberi kitico, zapiši odgovor in ga tudi utemelji.

Kaj sodi skupaj? Poveži posamezne verze z razlagami v ustrezne pare.

A včasih so daleč poti,
{Ljudje_smo_sami.;Ljudje_si_ne_pomagamo.;Včasih_so_odnosi_med_ljudmi_napeti.;Grdo_dejanje,_besede,_zloba.;Bolečina,_razočaranje...}
da roka v roko ne seže,    
{Ljudje_si_ne_pomagamo.;Včasih_so_odnosi_med_ljudmi_napeti.;Grdo_dejanje,_besede,_zloba.;Bolečina,_razočaranje...;Ljudje_smo_sami.}
a včasih preblizu so si,
{Včasih_so_odnosi_med_ljudmi_napeti.;Grdo_dejanje,_besede,_zloba.;Bolečina,_razočaranje...;Ljudje_smo_sami.;Ljudje_si_ne_pomagamo.}
da z nohti lahko
{Grdo_dejanje,_besede,_zloba.;Bolečina,_razočaranje...;Ljudje_smo_sami.;Ljudje_si_ne_pomagamo.;Včasih_so_odnosi_med_ljudmi_napeti.}
srce kdo doseže …
{Bolečina,_razočaranje...;Ljudje_smo_sami.;Ljudje_si_ne_pomagamo.;Včasih_so_odnosi_med_ljudmi_napeti.;Grdo_dejanje,_besede,_zloba.}

Metonimija ali preimenovanje je retorična figura, v kateri je poimenovanje za neko stvar zamenjano z drugim imenom, ki pa je s prvim v vzročni zvezi. Npr. del je zamenjan s celoto (primer 1) ali avtor z delom (primer 2).

Primer 1: Ne meč, pregnala bo nas sreča kriva. (Uvod h Krstu pri Savici)
Primer 2: Si prebral Pavčka?

V četrti kitici je pesnik uporabil metonimijo ali preimenovanje. Označi jo.

Preberi zadnjo kitico Pesmi o zvezdah. Bodi pozoren na odebeljeni del.

Kako si razlagaš zadnjo kitico? Zapiši zaokroženo besedilo in razloži njeno sporočilo ter ugotovi ali je pesnik s povedanim mislil dobesedno ali v prenesenem pomenu.

Ali pesnik bralcu vsiljuje svoje razmišljanje in sklepne misli? Preden odgovoriš, razmisli, s katerim slogovnim sredstvom to ponazori.

Da. Ne.

Zakaj je pesnik na koncu prve in četrte kitice uporabil tropičje? Izberi ustrezna odgovora.

<NAZAJ
>NAPREJ513/547